فرشید پروینی

درباره من

دکتر فرشید پروینی
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

(1400/9/1)

استنادات

132

h-index

8

i10-index

6

مؤلفین همکار

11

اسکوپوس

(1400/9/1)

استنادات

81

مقالات

10

h-index

6

مؤلفین همکار

27

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1381

کارشناسی زیست شناسی گیاهی

بوعلی سینا همدان

1388-1386

کارشناسی ارشد ژنتیک

شهید بهشتی تهران

1393-1388

دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک مولکولی

تربیت مدرس تهران/پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران

تجارب

از سال 1393 تا کنون

مدرس (هیات علمی) دانشگاه

دانشگاه سمنان

از سال 1395 تا کنون

مدیر عامل مرکز مشاوره ژنتیک

واحد فناور دانشگاه سمنان (مرکز مشاوره ژنتیک امیرالمومنین ع )

از سال 1396 تا کنون

استاد راهنمای دانشجویان المپیاد زیست شناسی

دانشگاه سمنان

از سال 1396 تا کنون

غربال گری اختلالات ژنتیکی در دختران دبیرستانی شهرستان های استان سمنان

واحد فناور دانشگاه سمنان (مرکز مشاوره ژنتیک امیرالمومنین ع )

مهارت ها

مشاوره ژنتیک

آنالیز جدایی (segregation) بیماری های ژنتیکی

بررسی پاتوژن یا غیرپاتوژن بودن جهش های جدید ژنتیکی

استخراج DNA، RNA و پروتيین

PCR کمی و نیمه کمی

ریل تایم PCR و آنالیز داده های آن

طراحی پرایمر و بررسی عملکرد آن

نرم افزارهای مختلف بیوانفورماتیکی (علوم زیستی)

تمامی تکنیک های پایه ژنتیک

همسانه سازی ژن در باکتری ها

اولویت های پژوهشی

مشاوره ژنتیک

ژنتیک ناشنوایی

ژنتیک اختلالات عصبی-عضلانی

ژنتیک اختلالات بینایی

ژنتیک بیماری های انسانی

ژنتیک جمعیت

بیوانفورماتیک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A novel recessive PDZD7 bi-allelic mutation in an Iranian family with non-syndromic hearing loss
BMC MEDICAL GENOMICS(2021)
حسین فهیمی, سمیرا بهروزی, صدف نوآور, ^فرشید پروینی*
A Homozygous Truncating Mutation in NALCN Causing IHPRF1: Detailed Clinical Manifestations and a Review of Literature
The Application of Clinical Genetics(2020)
9611321030, 9611321032, پوپک فرنیا, ^فرشید پروینی*, مجید فروتن
Association of IL-10 gene promoter polymorphisms with susceptibility to pseudoexfoliation syndrome, pseudoexfoliative and primary open-angle glaucoma
BMC MEDICAL GENETICS(2020)
قاسم فخرایی, ^فرشید پروینی, جلال الدین قنوی, شیما سیف, پوپک فرنیا*
TNFα -857 C/T and TNFR2 +587 T/G polymorphisms are associated with cystic fibrosis in Iranian patients
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS(2019)
مریم حسن زاد, پوپک فرنیا*, جلال الدین قنوی, ^فرشید پروینی, شیما سیف, علی اکبر ولایتی
A novel homozygous frame-shift mutation in the SLC29A3 gene: a new case report and review of literature
BMC MEDICAL GENETICS(2019)
صدف نوآور, سمیرا بهروزی, ترانه تتارچه, ^فرشید پروینی*, مجید فروتن, حسین فهیمی
Dengue viruses and promising envelope protein domain III-based vaccines
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY(2018)
حسین فهیمی*, مهشید محمدی پور, حامد حداد کاشانی, ^فرشید پروینی, مجید صادقی زاده
Identification of novel missense mutation of RPE65 gene causing Leber congenital amaurosis 2
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21th national and 9th International Congress on Biology, Semnan, Iran(2021-02-16)
حدیثه ناطقی, ^فرشید پروینی*, حسین فهیمی
Association of ACE2 and TMPRSS2 genes polymorphisms in altering host susceptibility to SARS-COV-2 virus
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21th national and 9th International Congress on Biology, Semnan, Iran(2021-02-16)
حانیه افشاری, کیمیا فیض, ^فرشید پروینی*
Identification of homozygous splice site mutation of SURF1 gene in a leigh syndrome affected patient
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21th national and 9th International Congress on Biology, Semnan, Iran(2021-02-16)
شکوه کمال زاده, ^فرشید پروینی*, حسین فهیمی, شاداب صالح پور, محمد میریونسی
Identification of a novel homozygous missense mutation in NDUFAF6 gene causing leigh syndrome
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21th national and 9th International Congress on Biology, Semnan, Iran(2021-02-16)
^فرشید پروینی, شکوه کمال زاده, حسین فهیمی, شاداب صالح پور, محمد میریونسی
Czech dysplasia caused by a novel missense mutation of COL2A1 gene
چهارمین همایش بین المللی و شانزدهمین همایش ملی ژنتیک ایران / 4th International & 16th Iranian Genetics Congress(2020-09-30)
^فرشید پروینی*, 9511321026, سید رضا پور حسینی, محدثه کاشیانی
A novel missense mutation in the GLB1 gene causing GM1-gangliosidose type I
3rd International and 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
^فرشید پروینی
A lethal form of epidermolysis bullosa due to a novel nonsense mutation in the PLEC gene
3rd International and 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
^فرشید پروینی
Digenic inheritance of non-syndromic hearing loss caused by novel mutations at MYO3A and DIABLO genes
the third international and 15th national genetic congress(2018-05-13)
سمیرا بهروزی, ^فرشید پروینی*, حسین فهیمی, پیمان جمالی
In silico analysis of TREM2 gene involved in Alzheimer\'s disease
The 7th conference on bioinformatics(2018-01-03)
9611922004, 9611922008, ^فرشید پروینی*
In silico analysis of USH1C gene causing deafness autosomal recessive 18 and Usher syndrome type 1C
هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران(2018-01-03)
سمیرا بهروزی, ^فرشید پروینی*, حسین فهیمی
Investigation of phylogenetic, protein network and cis regulatory elements of TPRN: A key gene causing deafness, autosomal recessive 79
هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران(2018-01-03)
ترانه تاتارچه, سمیرا بهروزی, ^فرشید پروینی, حسین فهیمی
بررسی فراوانی طیف جهش های ژن GJB2 در جمعیت ناشنوایان استان سمنان
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(2017-08-29)
صدف نوآور*, ^فرشید پروینی, حسین فهیمی
دستورزی پروفایل اسیدهای چرب مخمر به کمک استرولهای گیاهی
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(2017-08-29)
^احمد فرهاد طالبی*, 9411922006, حمید مقیمی, ^فرشید پروینی
Study of phylogenetic, gene network and promoter region of key gene APAF1 involved in apoptosis process
19th national & 7th international congress of biology(2016-08-30)
9111321003, 9211321005, ^فرشید پروینی*
Study of phylogenetic, gene network and promoter regions of OCA2: A key gene determining eye color/مطالعه فیلوژنتیکی، شبکه ژنی و نواحی پروموتری OCA2: ژن کلیدی تعیین کننده رنگ چشم
Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress, 2016(2016-05-21)
9122321020*, ^فرشید پروینی
OeSAD2: a key gene controlling oleic acid content of olive oil(١ OeSAD2 : کلیدی ژن کننده کنترل اسید اولئیک محتوای زیت روغن ون)
Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress, 2016(2016-05-21)
^فرشید پروینی, Maria Luisa Hernandez, Jose Manuel Martinez-Rivas, Mehdi Hosseini-Mazinani
(آنالیز بیوانفورماتیکی GJB2 : کلیدی ژن غیرسندرمی ناشنوایی عامل)In silico analysis of GJB2: A key gene causing non-syndromic hearing loss
Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress, 2016(2016-05-21)
9122321003*, ^فرشید پروینی
In silico analysis of key gene P16INK4a involved in aging process- آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کلیدی P16INK4a موثر در فرایند پیری
2th national congress of bioscience- دومین همایش علوم زیستی(2016-05-18)
9111321004*, ^فرشید پروینی, 9011321014
اساس ژنتیکی ناشنوایی غیرسندرمی در جمعیت های مختلف ایران
دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان(2016-03-06)
9122321003, ^فرشید پروینی*
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي و ژنتيكي ليپيدوم مخمر بومي ساروكلاديوم در پاسخ به استرول گياهي
قناعتيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ژنتیک ۲   (280 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی , گرایش : سلولی و مولکولی
آزمایشگاه ژنتیک ۲   (309 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی , گرایش : سلولی و مولکولی
تکامل   (265 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی , گرایش : سلولی و مولکولی
ژنتیک محیط زیست   (297 بار دانلود)
رشته : محیط زیست و منابع طبیعی , گرایش : محیط زیست
ژنتیک ۱   (294 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی , گرایش : سلولی و مولکولی
آزمایشگاه ژنتیک ۱   (309 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی , گرایش : سلولی و مولکولی
ژنتیک پایه   (278 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکترای عمومی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، ایران
f.parvini@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس